Download akshaya tritiya 2021, akshaya tritiya odisha, akshaya tritiya images in odia, akshaya tritiya quotes in odia, akshaya tritiya puja vidhi, akshaya tritiya status odia.

Akshya Tritiya Date and Time Odisha

Name of the Festival Day Date of Festival
Akshaya Tritiya Saturday 15 May 2021

Happy Akshya Tritiya 2021 Images

Akshaya Tritiya 2021 Odia

Akshaya Tritiya 2021 Odia

Akshaya Tritiya 2021 Odia

Related Post: Sita Navami